ACTIVITEITEN VERSLAGEN

                           2023


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat Grieten Marion voor het behalen van haar brevet op 5 februari bij hondenschool De Paai te Turnhout en dit met 89 punten op 100.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Kelly en Anja voor het behalen van hun brevet op 14 januari bij hondenschool De Netevallei te Herselt. Zij behaalden respectievelijk 90 en 94 punten op 100.                                                                                                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Op 3 februari vondt er onze Algemene Ledenvergadering plaats.  Deze begon om 20 uur en er waren slechts een 25 tal leden aanwezig. Voorzitter heeft de vergadering geopend met de bestuursleden en instucteurs te bedanken voor hun geleverde inspanningen van het voorbije jaar.                                                             Hierna werd de activiteiten kalender voor 2023 voorgesteld, waarvan in de pagina actualiteiten de datums. Verder werd de kastoestand uit de doeken gedaan en goedgekeurd door twee kascontoleurs.                                                                          Volgende punt was bestuursverkiezing. 1 iemand had zich kandidaat gesteld en werd aangenomen.                                                                                                        Kandidaat instructeurs waren er niet en binnengebrachte punten door leden evenmin.                                                                                                                        Punt van bestuur was het opslaan van de drank van 1,20 € naar 1,50 € voor gewone bieren en 2,00 €  naar 2,50 € voor zware bieren.                                                          Er werd door bestuur ook gevraagd of er leden willen bijspringen in grasmaaien en kantine kuisen waarbij één iemand wil helpen met grasmaaien.                                    Na de vergadring werd er nog wat nagepraat en de avond werd afgesloten rond 11uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                              
                                                                                     2022

______________________________________________________________________

Op zondag 27 november werden er in onze club socialisatie testen gehouden waaraan honden vanaf 9 maanden mochten deelnemen. Van onze club hadden er 16 leden zich ingeschreven en in totaal waren er 30 honden ingeschreven. Er mochten ook honden van andere clubs deelnemen. De testen werden gekeurd door erkende keurmeesters van ST. Hubertus. De testen begonnen om 10u00 en eindigden om 13u00. Elk uur trad er een groep van 10 geleiders aan. De bedoeling van deze testen was het aantonen dat Uw hond sociaal was tenopzichte van mens, andere honden, fietsers enz. Een proficiat aan alle geleiders want ze waren met zijn allen geslaagd voor deze test. Vanaf nu komt het behalen van een brevet in zicht. Om hieraan deel te nemen moeten de honden minsten 12 maanden oud zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 3 juli stond er een clubmatch geprogrammeerd in onze club. In totaal hebben er 45 leden ingeschreven om hieraan deel te nemen. Langs deze weg willen we al deze  leden proficiat wensen en bedanken voor hun deelname. Ook een proficiat aan de kampioenen in elke klas nl Tina, Dina, Kelly, Ben, Luc en Hubert. Ook kon er vanaf 11uur een frietje met cervela of boulet verkregen worden en hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Al bij al is het een plezante en geslaagde dag geweest.


-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdagavond 27 mei waren er brevet proeven in onze club. In totaal waren er 24 honden ingeschreven waarvan 14 van onze eigen club. Keurder van dienst was Armand Verherstraeten. Van de 24 deelnemers waren er 22  geslaagd in hun proef en hebben alzo hun brevet behaald en kunnen overgaan naar de debutanten. Proficiat aan Yanne, Sven, Jana, Jeroen, Kevin, Paul, Steven, Nicky, Lisette, Thomas, Evy en Tessa voor het behalen van hun brevet

------------------------------------------------------------------------------------------

Op 24 april hebben we een wandeldag georganiseerd waaraan  een 60 tal leden hadden ingeschreven. Na de wandeling was er gelegenheid om frikandellen te verorberen dit met brood en krieken of appelmoes.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Shirley en Katrien voor het behalen van hun brevet bij hondenschool Genebos op 5 juli. Ook proficiat aan Amber en Luc voor het behalen van hun Socialisatie attest.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag avond 10 januari Algemene Ledenvergadering. Voorzitter opent de vergadering om 20u15 en heet alle leden van harte welkom op deze vergadering. Er waren slechts 22 leden aanwezig. Om te beginnen bedankt hij de bestuursleden en instructeurs die het ganse jaar uitstekend werk verricht hebben. Ook bedankt hij de helpers die geholpen hebben bij de verschillende manifestaties die er geweest zijn. Hij wenst ook de leden proficiat die in de loop van het jaar hun soc test, brevet behaald hebben. Ook proficiat aan de wedstrijdspelers met hun resultaten op de wedstrijden en dan vooral Kris Fierens met zijn derde plaats op het Belgisch kampioenschap. Verder haalt hij aan dat er vanwege de leden weinig interesse vertoont wordt bij de manifestaties die er georganiseerd worden,  

De secretaris overloopt dan de activiteiten van het afgelopen jaar. Waarna de penningmeester verslag doet over de uitgaven en inkomsten van het jaar 2019.Waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de aankoop van nieuwe lampen op het hoofdterrein en de aankoop van een nieuwe grasmaaier.

Ook de hoofdinstructeur bedankt de instructeurs voor hun inzet gedurende het ganse jaar.

Verder waren er geen kandidaten om bestuurslid of instructeur  te worden. Ook waren er geen klachten of punten binnengebracht.

Na de vergadering werd er nog een receptie aangeboden om het nieuwe jaar goed in te zetten.                                               

                      2020  

Zondag 8 december hebben wij een clubmatch gepland in de club. Er waren slechts 26 honden ingeschreven. Vooral de klassen Pups, A, B en C waren bedroeven wat betreft deelnemers. Dank U wel aan  alle deelnemers, supporters en helpers. Proficiat aan Luc bij de puppy's, Luc in klas A, Amber in klas B, Kim in klas C, Rudy bij de debutanten en Mieke in programma 2 als clubkampioenen voor 2019.                            Onze clubmatch diende tevens als overgang naar de volgende klas. Ook een woord van dank voor de keurders van deze clubmatch zijnde de instructeurs en enkele leden voor het uitzetten van de wedstrijd. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 24 november vonden er in onze club socialisatieproeven plaats. Er waren 32 honden ingeschreven waarvan 6 van onze eigen club. Iedereen was geslaagd dus iedereen tevreden. Proficiat aan onze leden Kim, Shirley, Silke, Laura, Jos en Frank voor het behalen van attest.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 26  en zondag 27 oktober 2019 vond er in onze club onze jaarlijkse wedstrijd plaats. Op zaterdag streden er in debutanten en programma 1 144 honden om ter best en op zondag 85 honden in programma 2. Ook op zondag was er een brevet proef met 3 deelnemers van onze club en deze waren alle drie geslaagd. Proficiat aan Joni, Jules en Jill voor het behalen van hun brevet. Bij deze ook de helpers bedankt voor hun hulp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 8 september vond het Belgisch kampioenschap gehoorzaamheid plaats te Lille. Voor onze club namen Mieke in programma 2 en Kris in programma 1  deel. Kris heeft daar een 3 de plaats behaald met Pink Floyd. Wij wensen Kris en Mieke proficiat te wensen met hun behaalde resultaat. Ook dank aan de supporters die de moeite getroost hebben om naar Lille te komen om te supporteren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 11 augustus was onze barbecue gepland. Het weer was ons gunstig gezind en met 140 ingeschreven personen kunnen wij deze dag weer als geslaagd noemen. Onze dank aan alle aanwezigen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 28 april spaghettidag. Er waren in totaal 125 mensen ingeschreven. De ganse dag is prima verlopen en de schotels en spaghetti waren voldoende groot om iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts te laten keren. Bij deze onze dank aan de helpers om deze dag te laten welslagen.

--------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Op 11 januari hebben wij onze jaarlijkse algemene vergadering gehouden met daaraan een receptie gekoppeld om het nieuwe jaar 2019 goed in te zetten. Er waren slechts 23 leden aanwezig Wat eigenlijk wil zeggen dat er maar weinig leden geintereseerd  zijn in het doen en laten binnen de club. Na een woord door de voorzitter, secretaris, penningmeester en hoofdinstructeur werd er een kleine receptie gehouden met snackjes en drank. Rond 0u30 werd de receptie afgesloten.

                                   2019

Op 9december hebben wij een clubmatchke georganiseerd samen met een ontbijt. Er deden 35 honden mee en aan het middagmaal namen 90 mensen deel. De volgende leden werden clubkampioen: bij de puppy's Jules, in klas A Marcel, in klas b Chris, in klas C Marissa, bij de debutanten Marja en programma 1 Ivo. Bij deze proficiat aan alle deelnemers.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

27 en 28 oktober 2019 was er onze wedstrijd voor debutanten, programma 1 en programma 2. In totaal namen er 200 honden deel aan deze wedstrijd. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdagavond 25 mei vonden er in onze club brevetproeven plaats. In totaal waren er 16 honden ingeschreven waarvan 6 van onze eigen club. Van deze 16 honden waren er 10 honden geslaagd en 6 honden niet waarvan spijtig genoeg 4 honden van onze eigen club. Bij deze proficiat aan Mieke en Aagje voor het behalen van hun brevet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zaterdag 21 april vond ons ledenfeest  plaats. Er waren spijtig genoeg maar 32 personen ingeschreven. Er was nochtans genoeg eten, drank en muziek voorzien om er een mooie avond van te maken. Voor deze die aanwezig waren was het alvast een prettige avond. We vragen ons wel af of het nog zin heeft een ledenfeest te geven gezien de geringe interesse vanwege de leden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 11 maart is er in de club een spaghetti dag gehouden. Er waren in totaal 170 personen ingeschreven. Bestuur en leden hebben hun uiterste best gedaan om de spaghetti en koude schotels klaar te maken. Er waren dan ook niets dan lovende woorden voor het opgediende eten. Bij deze onze dank voor de helpende handen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

O nze algemene vergadering met daaraan een receptie gekoppeld vond plaats op  20 januari. Er waren 28 leden aanwezig de meesten vergezeld van hun wederhelft. Na een korte vergadering waar voorzitter, secretaris, penningmeester en hoofdinstructeur hun zegje gedaan hebben werd er een receptie gehouden om het nieuwe jaar goed in te zetten.

------------------------------------------------------------------------------------------

                        2018

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 10 december hebben ongeveer 60 mensen al dan niet vergezeld van hun hond deelgenomen aan onze wandeling. Het is een echte sneeuwwandeling geworden want de sneeuw viel met bakken uit de lucht. Niettegenstaande hebben de mensen een mooie wandeling voorgeschoteld gekregen van zo'n 6 km lang. Na de wandeling hebben wij de deelnemers een halve haan met brood of saus  en een consumptie aangeboden. Eén minpuntje, de geringe interesse van de leden om hieraan deel te nemen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat, Vandecruys Gert, Moestermans Patrick en Put Gerda voor het behalen van hun brevet tijdens onze wedstrijd van 29 oktober.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Sels Johan voor het behalen van zijn brevet bij hondenschool De Kempense Kwispel.
------------------ -------------------------------------------------------------------------------- 

Daags na de clubmatch, op 26 mei organiseerde de club een brevet proef waaraan  14 geleiders deelnamen waarvan 9 geleiders van onze eigen club. Haalden hun brevet, Kelly, Wendy, Rudy, Kirsten, Peter en Indra. Proficiat aan deze leden.

----------------------------------------------------------------------------------------

Op 25 mei vond onze clubmatch plaats. Er hadden 35 leden ingeschreven. Clubkampioenen zijn geworden bij de puppy's Liz, in de A klas  Tom, in de B klas  Robin, in de C klas Kelly,  bij de debutanten Maria en in programma 1 Ivo. Proficiat aan alle deelnemers.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Johan, Gert en  Veerle voor het behalen van hun socialiteitsattest.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ons ledenfeest vond plaats op 8 april. Er waren 41 personen ingeschreven en er stond een breughel buffet op het menu. Wij vonden het een beetje spijtig dat er niet meer leden belangstelling vertonen om hieraan deel te nemen. Hopelijk krijgen wij voor de clubmatch van 25 mei meer respons.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 12 maart was het spaghetti dag op de club. In de voormiddag werd er nog een training afgehaspeld en om 15 uur werden de eerste eters verwacht. Op zaterdag werd er door de vrouwen de sauzen klaargemaakt en zondag voormiddag de koude schotels. In totaal zullen er 185 mensen komen eten. In tegenstelling tot vorig jaar waar de saus door een echte italiaan werd klaargemaakt hebben dit jaar de vrouwen zich hierover ontfermd en het moet gezegd, iedereen vond deze beter dan vorig jaar. Ook de koude schotels waren voldoende groot zodat iedereen met een volle maag huiswaarts is gekeerd. Onze dank gaat uit naar alle helpers voor het werk die zij geleverd hebben.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Op vrijdag 20 januari vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren 30 leden aanwezig waarvan de meeste samen met hun wederhelft. Deze vergadering is vlot verlopen en nadien werd het nieuwe jaar met een kleine receptie ingezegend.

2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Wendy, Kelly en Peter voor het slagen in hun socialiteitsproeven bij hondenschool De Drie Linden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Indra, Guido, Ingrid, Rudy, Sarina, Tessa en Gerda voor het behalen van hun socialisatie test.

Ook een een proficiat aan Agnieszka, Eddy, Annik en Yasmina voor het behalen van hun brevet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Moons Annita en Claassen Jef voor het behalen van hun brevet.

------------------------------------------------------------------------------------------

Op 21 augustus stond onze barbecue geprogrammeerd. Wat 's morgens onheilspellend leek te worden  wat het weer betreft leek het in de namiddag toch een beetje op te klaren. Er hadden zich zo 'n 160 mensen ingeschreven en ze leken allemaal tevreden huiswaarts te keren. Het vlees was van zeer goede kwaliteit en een proficiat aan onze bakkers, want alles was perfect gebakken. Ook de dames wil ik proficiat wensen met het klaarmaken van de groentes, alles was zeer lekker. Ik wil dan ook alle helpers bedanken die zich hebben ingespannen om deze dag vlot te laten verlopen. Klein minpuntje, er hadden zich misschien een paar helpers meer mogen aanbieden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Anitta en Benjamin voor het behalen van hun brevet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdagavond 27 mei werden er in de club brevetproeven georganiseerd. Keurders van dienst waren Armand en Eddy. Er waren 16 honden ingeschreven waarvan 9 eigen clubleden. Van deze 9 clubleden waren er 5 geslaagd en de 4 anderen zullen nog wat moeten trainen alvorens een nieuwe poging te wagen. Langs deze weg willen wij Hubert (93), Ils (97), Tim (88), Carine (69) en Sandra(81) proficiat wensen met het behalen van hun brevet.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Op 5 mei stond de clubmatch geprogrammeerd. Er waren 44 honden ingeschreven. Het weer was prachtig en de deelnemers hebben er een gezellige dag van gemaakt. Zoals altijd hebben we blije en minder blije gezichten gezien bij het horen van de resultaten. Clubkampioenen zijn geworden bij de puppy's Annik, in klas A Geert, in klas B Jef, in klas C Hubert, bij de debutanten Maria, in programma 1 Ivo en in programma 2 Annik. Bij deze willen we alle geleiders bedanken die hebben deelgenomen en vooral de instructeurs die de oefeningen hebben in elkaar gestoken.  Ook de sponsors die een attentie voorzien hebben willen dan ook bedanken.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons ledenfeest is weeral achter de rug. Met zijn 50 ingeschrevenen hebben we er een mooie avond van gemaakt. Het koud buffet was weeral uitstekend en de hoeveelheid, er kon nog een tweede feest vanaf. Karel en zijn broer Michel hebben voor de muzikale omlijsting gezorgd waarvoor onze dank, alleen de dansliefhebbers hebben zich een beetje op de achtergrond gehouden. Al bij al mogen we terugblikken op een geslaagde avond  en nu op naar de clubmatch.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

We hebben dit jaar gekozen om de wandeldag en spaghetti dag tegelijkertijd te organiseren. Men kon eerst gaan wandelen en daarna een lekkere spaghetti of koude schotel binnenspelen. Voor deze gelegenheid hebben we een echte Italiaan laten komen om de spaghetti op Italiaanse wijze klaar te maken. Er waren in totaal 170 mensen ingeschreven waarvan er maar een 40-tal aan de wandeling van ongeveer 7 km hebben deelgenomen. Onze welgemeende dank aan de helpers die ons hebben bijgestaan om deze dag vlot te laten verlopen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Op zaterdag 5 maart 2016 hebben volgende leden hun socialisatieattest te NHV. Westerlo behaald, nl. Sofie, Mario, Kurt, Eddy en Hubert. Proficiat aan deze leden en nu op naar het brevet.

----------------------------------------------------------------------------------------

Op 15 januari 2016 werd onze algemene vergadering gehouden waarna een kleine receptie werd aangeboden. Er waren 26 leden aanwezig en in totaal 35 aanwezigen. Na de inleiding door de voorzitter, voorlezing verslag 2015 door secretaris, kas verslag en voorstelling van de activiteitenkalender werd een nieuw bestuurslid gekozen,nl.Vandenbempt Koen. Er werden eveneens twee nieuwe instructeurs verkozen, nl Vanderfeesten Karel en Michael Thomas. Wij verwelkomen deze leden met alle plezier. Na deze vergadering werd er nog wat nagepraat en werd de avond op een rustige manier afgesloten.

                                            2016

----------------------------------------------------------------------------------------------

Onze socialisatietest en brevet heeft op 22 november plaatsgevonden. Aan de socialisatie test hebben 29 honden deelgenomen en allemaal waren ze geslaagd in hun proeven en aan het brevet hebben 10 honden deelgenomen waarvan 9 geslaagd. Proficiat aan de leden Sandra, Bart, Annita, Marcel 1, Geert, Fillip, Kathleen, Sofie en Marcel 2 voor slagen in hun test.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 24 en 25 oktober 2015 vond onze wedstrijd voor debutanten, programma 1 en programma 2 plaats. In totaal waren er 220 honden ingeschreven. Het is een mooie wedstrijd geworden met verdiende winnaars. Bij deze mijn dank aan alle helpers en proficiat aan de deelnemende leden van de club.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 6 september had onze jaarlijkse barbecue plaats. Er waren ongeveer 165 deelnemers en die zijn allemaal met een goed gevulde buik naar huis teruggekeerd. Bij deze onze dank aan de helpers en aan al de ingeschreven deelnemers voor het steunen van de club.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Met een kleine 170 waren ze. Diegenen die zich ingeschreven hadden voor onze spaghetti-avond. Rond vijf uur werden de eerste spaghetties geschonken en na achten werd de laatste spaghetti verorberd. Er werden natuurlijk ook koude schotels met hesp of zalm geserveerd voor degenen die geen spaghetti lusten. Het was werkendag geblazen voor alle helpers, maar de goedkeuring en blije gezichten op het einde van de dag maakten veel goed. Ook onze tombala met zo'n 300 prijzen ging goed van de hand. Bij deze willen wij dan ook alle helpers en milde gevers bedanken voor de steun die we hebben gekregen.      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarlijks vinden er op een vrijdagavond in mei in onze club brevetproeven plaats. Er waren veertien honden ingeschreven waarvan zeven uit onze eigen club. Van deze zeven waren er vier geslaagd. Proficiat aan Chris, Nathalie, Marie-Therese en Lizzy voor het behalen van hun brevet.

------------------------------------------------------------------------------
    
Op 14 mei vond de clubmatch plaats op de club. Er waren 38 leden ingeschreven en er werd een mooie wedstrijd in elkaar geknutseld door de keurders.  Bij deze onze dank aan de deelnemende leden en proficiat aan al degenen die het aandurvden om deel te nemen. Aan de clubkampioenen, Tim bij de puppies, Geert in de klas A, An in de klas B, Lotte in de  klas C, Ivo bij de debutanten en Annik in programma 2, een bijzondere proficiat. Er werd voor iedere deelnemer een geschenkje voorzien en de meesten zijn goedgezind huiswaarts gekeerd. Hopelijk zien we de meesten volgend jaar terug.

----------------------------------------------------------------------------------------------     
Het ledenfeest zit er weeral op. Met 48 deelnemers, eten en drank in overvloed werd het een geslaagde avond. Niets dan lovende woorden achteraf. Mijn dank gaat uit naar enkele personen die ons hebben gesteund bij deze organisatie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Proficiat aan Lizzy voor het behalen van haar socialisatietest en Dimitri voor het behalen van zijn brevet met 80 pt op 100 bij hondenschool De Netevallei in Herselt. Voor Chris was het slechte weer de spelbreker.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het nieuwe jaar is weeral een paar dagen oud en dat hebben we dan ook ingezet met de Algemene vergadering waarna een receptie werd gehouden voor de leden. Zoals gewoonlijk is de opkomst maar aan de magere kant met zo'n 30 aanwezige leden. We hebben dat echter niet aan ons hart laten komen en er toch een gezellige avond van gemaakt.

                                            2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 13en 14 december hebben vier leden deelgenomen aan het
individueel kampioenschap van Antwerpen. Zij behaalden volgende resultaten. Bij de debutanten behaalde Annik 91/100 en Koen 86/100 en in programma 2 behaalden Annik 129/150 en Hubert 139/150. Proficiat aan de deelnemers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Afgelopen zondag 23 november 2014 hebben er in onze club socialisatieproeven en brevet plaatsgevonden. In de voormiddag vonden de socialisatietesten plaats. Voor de socialisatietest waren er 24 deelnemers ingeschreven waarvan 9 deelnemers van onze eigen club. Alle deelnemers waren geslaagd in hun test. Proficiat aan Dimitri, Kris, Natacha, Corry, Theo,Lotte, Peter, Sandra en Evelien.
In de namiddag waren de brevetten aan de beurt. In totaal waren er 23 geleiders ingeschreven waarvan 14 van de eigen vereniging. Hiervan waren er 13 geslaagd in het behalen van hun brevet. Aan Marnik, Katijn, Koen, Guido, Karel,  Michael, Gwendolien, Tessa, Francoise, Ulke, Lenny en Romina  een welgemeende proficiat. Het was een prachtige dag met veel zon en veel lachende gezichten maar nu begint pas het echte werk.
Welkom bij de debutanten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onze jaarlijkse wedstrijd zit er weeral op. Op zaterdag hebben er 144 honden met hun baasje de wedstrijd beslist. Proficiat aan Stephan met het behalen van de eerste plaats bij de debutanten en dit met 97 punten op 100. Ook een proficiat aan de andere deelnemers van de club die het allen zeer goed gedaan hebben. Op zondag hebben er 75 honden deelgenomen. Bij deze wil ik alle helpers bedanken die
zich deze dagen hebben ingezet om ons te helpen bij de organisatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij deze willen we Luc, Chris, Marnix, Karel, Ulke, Guido, Koen, Lenny, Michael, Romina, Sofie en Lien proficiat wensen met het slagen in hun socialisatietest respectievelijk bij HBHV Lichtaart en bij KV. De Drie Linden Tessenderlo.
Op naar het bevet en hopelijk evenveel geluk toegewenst.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onze barbeque is weeral achter de rug. Er waren zo 'n 130 mensen ingeschreven. Het zonnetje was van de partij en het vlees was heerlijk lekker en de stemming was geweldig. Wat moet men als bestuur meer wensen. De dag is prima verlopen al hadden we een beetje bang of we genoeg genoeg groenten en sauzen zouden hebben, het was tenslotte de eerste keer dat we alles zelf hebben klaargemaakt. Bedankt en proficiat aan de helpers die dit hebben klaargespeeld. Voor herhaling vatbaar. Er zijn ook geen negatieve geluiden te horen geweest achteraf. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo'n kleine 80 deelnemers hebben deelgenomen aan onze avondwandeling van ongeveer 6 kilometertjes. Een beetje geluk met het weer en een hoop opgewekte mensen en dan kan een fikse wandeling niet mislopen. Op een paar mensen na die wat pijlen gemist hadden is alles goed verlopen. Ook de halve hanen die we na de wandeling geserveerd hebben vielen in goede aarde bij de wandelaars. Ook hier weer kunnen we het spreekwoord dat zegt dat de afwezigen  ongelijk hebben, boven halen. Weeral moet ik spijtig genoeg aanhalen dat er van de leden zelf weinig interesse bestaat voor hetgeen wij als bestuur proberen te organiseren om het wat aangenamer te maken binnen de club. Voor deze die wel aanwezig waren bedankt voor de deelname. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Onze clubmatch zit er weeral op. De weergoden waren ons goed gezind vandaag. Bij deze willen we alle deelnemers bedanken voor hun deelname aan onze clubmatch. Wij waren met z'n zesendertig en hopelijk heeft iedereen zich een beetje geamuseerd. Bij deze een welgemeende proficiat aan alle deelnemers en aan de kampioenen in elke klas zijnde voor de puppies Sally, voor klas A Guy, voor klas B Marnix, voor klas C Carine, voor debutanten Ivo en programma 2 Annik, zou ik zeggen doe zo verder. Hopelijk volgend jaar even goed maar dan met wat meer deelnemers vooral in de groepen puppies, A en B.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrijdagavond 16 mei 2014 vonden er in onze club de brevetproeven plaats. Er waren 12 deelnemers ingeschreven waarvan 7 van onze club. Van deze 12 waren er  8 geslaagd. Proficiat aan alle deelnemers want ook voor de niet geslaagden was het kantje boord zoniet waren ook zij geslaagd. Proficiat aan Hanne, Luc, Inge en Jan voor het behalen van hun brevet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proficiat Jolien voor het behalen van Uw brevet bij de Noorderwijkse hondenvrienden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Proficiat aan Luc en Rudi voor het behalen van hun socialiteits attest bij de Hukkelbergse hondenschool en Sanne voor het behalen van haar brevet bij hondenschool 't Kruierke.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Er zal eerstdaags een EHBO avond georganiseerd worden, gegeven door een dierenarts. Zeer interessant voor mocht er iets gebeuren met Uw hond en dat U dan weet wat te doen. Iedereen mag hieraan deelnemen ook vrienden en kennissen. Er wordt 5 € inschrijvingsgeld gevraagd en de cursus zal ongeveer 2 uur duren. Verdere informatie volgt nog.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Op vrijdagavond 17 januari 2014 heeft onze Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden. De opkomst was zoals de voorgaande jaren zeer magertjes te noemen. Blijkbaar interesseert het de leden niet wat er binnen de club allemaal gebeurt. Met een hapje en drank hebben we deze avond dan ook afgesloten. 
--------------------------------2014-----------------------------------------------------------
Ook een proficiat aan Inge, Shelle, Jolien, Judith, Peggy en Francoise voor het slagen in hun socialisatietest ingericht door onze eigen hondenschool.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Proficiat aan Ivo voor het behalen van zijn brevet bij de Hovensche hondenschool in Geel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Onze jaarlijkse wedstrijd zit er weeral op. De weergoden zijn ons gunstig gezind geweest op een uur na zondagnamiddag.
 Er hebben in totaal 208 spelers deelgenomen gedurende deze twee dagen en de keurders hebben er een mooie niet al te moeilijke wedstrijd van gemaakt. Bij deze wil ik alle helpers zowel op het terrein als in de kantine en keuken bedanken voor hun medewerking. Ook een proficiat aan de winnaars en vooral aan alle deelnemers aan onze wedstrijd. Hopelijk zien wij jullie volgend jaar allemaal terug.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Proficiat aan Ivo, Dirk voor het slagen in de soc test en Maria voor het behalen van haar brevet bij hondenschool De Drie Linden in Schoot.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Proficiat aan de geleiders, Sanne, Maria, Stephan die bij hondenschool de Kempense Kwispel hun socialisatie proef en brevet  met succes hebben afgelegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------
De barbeque is ook weeral achter de rug. Met zijn 100 deelnemers hebben we een gezellige namiddag mogen beleven. Wat aanvankelijk een natte bedoening leek te gaan worden is dan toch nog uitgrdeaaid op een zonnige namiddag. Het eten was naar zeggen uit de mond van alle deelnemers zeer lekker.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Onze wandeldag is weeral achter de rug. Wat voor ons bang afwachten was wat het aantal deelnemers betreft hadden we uiteindelijk toch een kleine 100 deelnemers aan de start. In tegenstelling tot bij ons brevet was het weder ons dit keer gunstig gezind. Volgens alle deelnemers was het een prachtige wandeling en iedereen is met een volle maag en goed geluimd huiswaarts gekeerd. Bedankt aan de bestuursleden voor het uitstippelen van de wandeling en voor het harde werk in de keuken en de kantine. Een klein minpuntje is de geringe belangstelling van de eigen leden voor de activiteiten die we dan toch voor hen organiseren.
-----------------------------------------------------------------------------------------
De brevetproeven zitten er weeral op. Er waren slechts zes deelnemers ingeschreven, wat in feite te weinig is om deze proeven te laten doorgaan. Wat aanvankelijk goed leek te gaan wat het weer betreft veranderde al heel snel in een ware plensbui wat de honden natuurlijk niet graag hadden.
Niettegenstaande hielden de geleiders er toch de goede moed in wat resulteerde in 3 geslaagden, nl Volders Paul, Verwimp Jef en Thys Nele.
Proficiat voor deze geleiders en op naar de debutanten. Voor de overige 3 geleiders, ook een proficiat doch de moed niet verliezen en een volgende keer beter en hopelijk met wat beter weer.
-------------------------------------------------------------------------------------
Onze clubmatch van 9 mei zit er weeral op. Geluk gehad met het weer zou ik zeggen en mooie oefeningen uitgezet door de keurders. Er waren redelijk wat toeschouwers aanwezig wat het natuurlijk nog wat plezanter maakt. Proficiat aan alle deelnemers en bedankt voor Uw inschrijving. Clubkampioenen zijn bij de puppies: Volders Jolien, in klas A: Van calster Ivo, in klas B: Beyens Hanne, in klas C: Volders Paul  in de debutanten: Sas Rudi en programma 2: Vanhoudt Annik. Hopelijk heeft iedereen zich een beetje geamuseerd en op naar volgend jaar.
-------------------------------------------------------------------------------------
Op donderdag 9 mei zal onze jaarijkse clubmatch plaatsvinden. Alle geleiders mogen hieraan deelnemen. De oefeningen zijn zoals deze bij de overgangen. Deze clubmatch zal dan ook dienen als overgang naar een hogere klasse. Er zullen dus eind april en begin mei geen overgangen plaatsvinden. Deze clubmatch zal beginnen om half één en prijsuitreiking rond 17 uur. We hopen dat iedereen zich zal vrij maken om er een gezellige dag van te maken. voor inlichtingen omtrent de uren kan men terecht bij het bestuur. U zal nog een brief ontvangen in verband met deze clubmatch.
-------------------------------------------------------------------------------------
Onze jaarlijkse wedstrijd zit er weeral op. Alles is vlot verlopen met dank aan alle medewerkers.Ook alle deelnemers van de club gefeliciteerd met de behaalde punten. Voor enkelen was het een eerste deelname aan een wedstrijd gehoorzaamheid. In totaal hebben er over de 2 dagen 230 honden deelgenomen.
------------------------------------------------------------------------------------
Zondag 19 augustus was er onze barbequedag. Er waren 107 personen ingeschreven en iedereen was het met ons eens dat het vlees overheerlijk gesmaakt heeft. Alleen spijtig dat er niet meer mensen hebben ingeschreven, het is toch de bedoeling om de club te steunen en wij als bestuur doen er alles aan om het hoofd boven water te houden. Van onzentwege bedankt aan de ingeschrevenen.
-------------------------------------------------------------------------------------
Donderdag 17 mei vond onze jaarlijkse clubmatch plaats. Er waren 31 geleiders ingeschreven waarvan er 2 afwezig waren. Het was geen groot aantal ingeschrevenen maar de harde kern was er wel. Het werd in alle groepen een mooie en sportieve wedstrijd. Hierbij onze dank voor de keurders Ivo,Ludo,Hubert, Guido, Geert, Annik, Ivo en Mon. Proficiat aan alle geleiders en zeker aan de clubkampioenen. Saskia bij de puppies, Kristoff in groep A, Kelly in groep B, Karen bij de debutanten, Mieke in programma 1 en Annik in programma 2. Hopelijk heeft iedereen zich een beetje geamuseerd en zo ook een beetje kennis gemaakt hoe het eraan toegaat tijdens een wedstrijd waaraan jullie hopelijk ooit eens zullen deelnemen. Bedankt aan allen dus ook aan degenen die we niet vernoemd hebben.
----------------------------------------------------------------------------------------

Op zaterdag 5 mei heeft ons ledenfeest plaatsgehad. Er waren 57 personen ingeschreven. Er werd een barbeque aangeboden, ganse avond drank en de muziek werd verzorgd door een dj. Het werd een plezante avond en tot nog toe hebben we alleen maar positieve reacties gehad. Hopelijk zet dit aan tot andere leden aan om een volgende keer ook deel te nemen aan onze activiteiten

.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf april zullen we niet meer trainen op zondag maar wel op dinsdag. Uren zelfde als op donderdag, dus vanaf 19u00.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Er hebben in totaal 14 geleiders deelgenomen aan de socialisatietest waarvan 2 geleiders van de club en 10 geleiders hebben deelgenomen aan het brevet waarvan 5 geleiders van de club. Aan de geleiders Joris, Tatjana die hun soc test goed hebben doorstaan proficiat.
Aan Maria,Karen en Bart gefeliciteerd met het behalen van hun brevet.  
-----------------------------------------------------------------------------------------
Op zondag 27 november zullen er in onze club een socialisatietest en brevet afgenomen worden. Om aan de socialisatietest deel te nemen moet Uw hond 9 maanden oud zijn en om aan het brevet deel te nemen moet hij minstens één jaar oud zijn. Iedereen die zich klaar voelt om hieraan deel te nemen kan zich inschrijven bij 
baptisth@scarlet.be oftewel  bij Baptist Hubert, Paalseweg 79, 3980 Tessenderlo. De proeven zullen waarschijnlijk beginnen om 10 uur s'morgens. Inlichtingen ook te bekomen bij één van de bestuursleden.

-------------------------------------------------------------------------------------------                                                   
Op 29 en 30 oktober vindt onze jaarlijks wedstrijd plaats bij onze club. Er zullen in totaal 244 honden deelnemen uit alle hoeken van Belgie. Zaterdag zullen de spelers van programma 2 hun kunsten laten zien en op zondag komen de debutanten en programma 1 aan de beurt. De inkom is gratis dus  kom gerust eens langs om spelers van de club aan te moedigen. De wedstrijd zal beginnen om 10u00 en eindigen om 18u00                                                    &&&&&&&&&                                                   

Proficiat Heleen en Jan voor het behalen van hun brevet bij hondenschool De Kempense Kwispel te Mol.


                                                    &&&&&&&&&

Op donderdag 2 juni werd er in de club een clubmatch onder de leden gespeeld. Clubkampioenen zijn geworden bij

de puppy’s Walter, in klas A Joren, in klas B Cindy, in klas C Jan, in debutanten Rudi, programma 1, Annik en

programma 2, Hubert. Proficiat aan alle deelnemers en bedankt om er een mooie dag van te maken.

                                                     &&&&&&&&&

Proficiat aan Rob, Mathieu, Gilbert, Carina, Franki en Conny voor het behalen van hun brevet waardoor ze nu mogen
overgaan naar de debutanten

Schrijf hier uw bericht. Vul het formulier in: