ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

 

 

 

Beste leden,                                                                 

 

Vooreest willen wij iedereen een zalig en gelukkig nieuwjaar 2023 toewensen.

 

Bij deze nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering van vrijdag 3 februari  2023.

 

Deze zal beginnen om 20u00 in onze kantine.

 

Willen er leden toe treden tot het bestuur(bereid zijn om te werken) moeten zij dit schriftelijk of per mail kenbaar maken voor 29 januari 2023.

 

Om toe te treden tot het bestuur moet men minstens één jaar lid zijn van de vereniging.

 

Willen er leden graag instructeur worden, minstens brevet behaald hebben met één hond, mogen zij dit eveneens schriftelijk of per mail  kenbaar maken bij het bestuur voor 29 januari 2023.

 

Ook mogen er punten of klachten schriftelijk kenbaar gemaakt worden voor 29 januari 2023.

 

Alleen binnengebrachte punten zullen besproken worden.

 

Om 23u00 zal de vergadering afgesloten worden.

 

 

 

Dagorde van de vergadering:

 

Opening door de voorzitter.

Kasverslag met aanduiding van 2 kascontroleurs

Bestuursverkiezing.

Instructeurs verkiezing.

Activiteiten kalender 2023.

Bespreking binnengebrachte punten.

 

Mvg,
____________________________________________________________________________________

Beste leden,

Zoals jullie allemaal wel gehoord zullen hebben worden er weer verstrengingen ingevoerd.

De bubbel van 10 wordt weer teruggebracht naar een bubbel van 4 instructeur inbegrepen.

Omdat wij niet over voldoende instructeurs beschikken om dit allemaal te verwezenlijken zien wij ons genoodzaakt om de trainingen stop te zetten tot we opnieuw in grotere bubbels mogen trainen.

Ook moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen om het virus zo snel mogelijk klein te krijgen.

Wanneer U wel wil trainen kan U dat doen op eigen risico en de gevolgen zelf dragen mocht er iets mislopen.

We hopen dat deze miserie snel voorbij zal zijn en dat we opnieuw zonder risico kunnen trainen want onze honden hebben dit nodig maar op dit ogenblik kunnen we niet anders dan te luisteren naar de experten.

U zal een mail krijgen wanneer we opnieuw mogen starten.

Mvg,

Het bestuur

Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus 

CORONA Update 11 03 2021 

In tegenstelling tot wat het overlegcomité op 5 maart besliste en te vinden is op de site van het federale Coronacrisis centrum, hebben het Vlaamse gewest en Wallonie - Brussel hoofdstedelijk gewest beslist dat de bubbel van 10 vanaf 8 maart van toepassing is voor georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht.  

Concreet betekent dit dat vanaf vandaag de hiernavolgende regels strikt van toepassing zijn binnen de K.K.U.S.H. 

1. Wedstrijden 

Wedstrijden/tentoonstellingen, zowel officiële als interne, zijn verboden. In de kalender worden ze “on hold” geplaatst. Van zodra wedstrijden/tentoonstellingen terug toegelaten zijn, hebben de clubs de keuze om ofwel de wedstrijd/tentoonstelling definitief te annuleren, ofwel een verplaatsing aan te vragen. 

2. Trainingen  

Men mag met maximaal 10 personen, instructeur inbegrepen, trainen in open lucht op een terrein van een club. Volgende regels moeten wel strikt gevolgd worden: 

a.De club informeert de leden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen; 

b.De 9 geleiders moeten steeds in dezelfde groep de les volgen. Zij vormen een “trainingsbubbel” 

c.Het terrein mag, onder volgende voorwaarden, in compartimenten verdeeld worden: 

(1)Elke compartiment moet minimum 200m² oppervlakte hebben; 

(2)Elk compartiment moet van een ander compartiment gescheiden zijn door een pad van minimaal 2 m breedte; 

(3)In elk compartiment mag slechts één groep van 10  trainen. 

d.Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 

e.Tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysisch contact zijn; 

f.Nergens en op geen enkel ogenblik mag er contact zijn tussen de groepen 

g.De club moet de aankomst van de geleiders zo organiseren dat     de   wachtenden geen groepjes vormen op de parking; 

h.Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk het veld en keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand kan gerespecteerd worden, ook op de plasweide. 

i.Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij Agility (zie regels per sectie) is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen. 

j.Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken; 

k.Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening. 

l.Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering); 

m.Op de parking, buiten en op het terrein wordt altijd een mondmasker gedragen; 

n.Voor de parking blijven de regels die reeds bestonden gelden: minimaal 3 meter tussen twee voertuigen wanneer ze zij aan zij geparkeerd staan; 

o.De club stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking; 

p.Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen. 

q.De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren; 

r.een covid coördinator wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat de leden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing; Bij een besmetting gelden de reeds uitgevaardigde regels ivm wie te verwittigen.